95. ฟองน้ำเป็นสัตว์ทะเลชนิดหนึ่ง …. แล้วทำไมมาเกี่ยวกับปูนร้าว… ไม่ทราบ ?


สำนักงานสถาปนิกหลายแห่งระบุไว้ในรายละเอียดประกอบแบบเลยว่า "ห้ามใช้ฟองน้ำในการฉาบปูน" แต่ช่างปูน ก็ชอบใช้แผ่นฟองน้ำไล้ผิวปูนฉาบ เพราะสามารถทำงานได้ง่าย - รวดเร็ว …. ที่ปูนร้าวก็เพราะว่า ช่างปูนบิด (บีบ) น้ำออกจากฟองน้ำมากเกินไป แผ่นฟองน้ำจึงแห้งและดูดน้ำออกจากปูนฉาบ เมื่อฉาบเสร็จแล้วและปูนแห้งแล้ว น้ำจะระเหยออกจากปูนฉาบอีกมาก ปูนจึงแตกร้าว
ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]