97. แล้วตะวันอ้อมใต้ กับผนังบ้านร้าวมันเกี่ยวกันอย่างไร ?


ในเมืองไทยดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันออก แล้วอ้อมไปทางใต้นิดหนึ่ง ก่อนที่มันจะตกลงทางทิศตะวันตก ทำให้ผนังบ้านหรืออาคารด้านทิศตะวันตก กับด้านทิศใต้ จะได้รับแดดและความร้อนมาก ผนังด้านนั้นจะยืดหดมาก และมีโอกาสที่จะแตก (ลายเงา) ได้มาก แนวทางการแก้ไข (หากมีงบประมาณ และเป็นไปได้) เวลาจะฉาบปูน ให้เอาลวดกรงไก่บุที่ผนังเสียก่อน เพราะลวดกรงไก่นี้จะทำหน้าที่ Temperature Steel ป้องกันการแตกร้าวได้ (บ้าง)
ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]