99. อะไรนะ กระจกเจียรปรี ?


กระจกเจียรปรี คือ กระจกที่ขัดขอบด้านข้าง ให้เอียงลาดลง (ส่วนใหญ่ทั้ง 4 ด้าน) เพื่อแสงเกิดหักเหแล้ว เหมือนแก้วเจียระไน ราคาจะแพงกว่ากระจกธรรมดาประมาณ ตารางฟุตละ 30 - 50 บาท แต่มีข้อควรระวังว่า
ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]