1. อย่าลืมน่า...ปูกระเบื้องห้องน้ำ ก่อนปูปาร์เก้ต์ห้องนอน


การพูดอย่างนี้ไม่ได้แปลว่า ห้องน้ำมีความสำคัญมากกว่าห้องนอนนะครับ (แต่จริงๆแล้วห้องน้ำก็สำคัญกว่าห้องนอนจริงๆ) แต่กำลังจะพยายามพูดถึง "วิธี กรรมการก่อสร้าง" เนื่องจากพื้นไม้ปาร์เก้ต์นั้นเมื่อปูพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ไม่น่า จะให้มีอะไรเลอะเทอะมาเปรอะเปื้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาสิ่งเปียกๆทั้งหลาย อีก ทั้งโดย ส่วนใหญ่นั้น ห้องน้ำ บางห้องก็จะอยู่ในห้องนอน ด้วย หากท่านปูปาร์เก้ต์ ห้องนอน เสร็จเรียบร้อย แล้วค่อยมาปูกระเบื้อง ห้องน้ำ กระเบื้องห้องน้ำ จะปูได้ก็ต้อง ใช้ปูนซีเมนต์ เป็นตัวประสาน หาก ช่างปูกระเบื้อง จะปูกระเบื้อง ในห้องน้ำ ก็ต้องแบก ถังปูนผ่านห้องนอน (ซึ่งปูปาร์เก้ต์ไว้เรียบร้อยแล้ว) เข้าไปที่ห้องน้ำ ไม่ว่าจะมีการป้องกันอย่างดีสักเพียงไร โอกาสที่น้ำปูนและ
สิ่งเลอะเทอะทั้งหลาย จะหกรดลง ที่พื้นปาร์เก้ต์อันสวยงามของท่าน ก็จะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก ....และแล้ว เมื่อน้ำปูนหกรดลงบนพื้นไม้ ไม้แสนสวยของท่านก็จะดูดซึมเอาน้ำปูน เข้าไว้อย่างดี แล้วก็ไม่ยอมปล่อยคราบน้ำปูนนั้นออกมาง่ายๆ เพราะน้ำปูนได้ฝังตัว ในเนื้อไม้เรียบร้อยแล้ว .....คราวนี้ ปาร์เก้ต์ที่สวยงาม ของท่านก็จะเกิดอาการ "ขี้กลาก" ขึ้นมาละครับ

สรุปเรื่องนี้ก็คือ ความเข้าใจในวิธีกรรมการก่อสร้างจะทำให้เราสามารถป้อง กันเหตุอันไม่พึงประสงค์ต่างๆได้ไม่ยากนักหรอกครับ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]