2. อยากมีสายชำระ ไม่น่าจะลืมอะไร


สายชำระก็คือสายยางอ่อนเล็กๆที่เราติดไว้ข้างๆโถส้วม สำหรับทำความ สะอาดเวลาเรามีความสุขเรียบร้อยแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่สายชำระที่มีขายในบ้านเรา มัก จะมีคุณภาพไม่ค่อยคงทนถาวรนัก (จะนำเข้าจากต่างประเทศก็ดูจะเกินไปสำหรับ เศรษฐกิจของบ้านเราตอนนี้) หลายครั้งสายชำระก็จะเกิดอาการ "หัวหลุด" หรือแตก ปริ ทำให้น้ำไหลออกมาไม่หยุด ยิ่งถ้าวันไหนเราไม่อยู่บ้านหรือกำลังหลับสุโขอยู่ ถ้าสายชำระมีปัญหา ก็จะทำให้เกิดการสูญเสียน้ำหรือทำให้น้ำท่วมห้อง หรือทำให้ ส่วนต่างๆเลอะเทอะไปหมด จะปิดน้ำไม่ให้ไหลก็ทำได้ยาก เพราะต้องไปปิดที่ประตู น้ำของบ้าน กว่าจะซ่อมแซมเสร็จก็ต้องพบกับความลำบากตั้งนาน ดังนั้น ทางแก้ที่ ต้นเหตุก็คือ น่าจะใส่ประตูน้ำ (วาล์วน้ำ) ไว้ที่สายชำระเสีย เพื่อเราจะได้สามารถปิด น้ำได้ ยามที่เราไม่ได้ใช้น้ำสายชำระนานๆหรือตอนที่เกิดปัญหาได้


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]