3. ทำไมเราไม่ติดสายชำระไว้สูงหน่อย
จะได้ไม่สุ่มเสี่ยงกับเชื้อโรค


ท่านเคยลองสังเกตหรือไม่ว่า สายชำระที่เราใช้ที่โถส้วมของเรา เวลาเราใช้ เสร็จและทำการสวมแขวนไว้ สายยางจะยาวจนมากองกับพื้นเพื่อคลุกเคล้ากับน้ำที่ ไม่สะอาดทั้งหลาย พอเรากลับมาใช้อีกครั้ง เจ้าความสกปรกนั้นก็จะมาเลอะเทอะ เปรอะเปื้อนมือ หรืออวัยวะส่วนที่ไม่น่าจะสกปรกของเรา .....ท่านเคยคิดที่จะติดหัว ต่อของสายชำระไว้สูงกว่าระดับปกติที่เคยเป็นหรือไม่ หากท่านลองติดสูงขึ้นนิด หนึ่ง สายยางก็จะมีระยะการแขวนที่สูงขึ้น ท้องของสายยางก็ไม่กองอยู่ที่พื้น แล้ว ความสกปรกก็ไม่มาเกาะติดกับสายชำระท่าน ที่ผ่านมาช่างประปาเขาติดไว้ต่ำก็เพราะเป็นระยะเดียวกับทางน้ำที่จะเข้า โถส้วม จะได้ใช้ท่อเพียงชุดเดียว ไม่ต้องทำท่อแยกขึ้นไปข้างบนอีก ทำให้ทำงานง่าย และเสียงบประมาณน้อยยังไงละครับ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]