7. รอยร้าวที่ผนังกระเบื้องในห้องน้ำ


รอยร้าวที่เกิดขึ้นในห้องน้ำมักจะเกิดขึ้นได้ ๒ ประเด็น คือ เกิดขึ้นเพราะ ผนังก่ออิฐของท่านมีปัญหาการทรุดตัว หรือโครงสร้างของท่านทรุดตัวด้วยสาเหตุ อื่น หรือเกิดขึ้นเพราะช่างประปาของท่านเวลาเดินท่อให้ท่านในห้องน้ำที่ผนัง มีการ ทุบสกัดที่รุนแรงเกินไป ทำให้ผนังสะเทือนและเกิดรอยร้าว และแนวของท่อที่ฝังอยู่ ในผนังนั้นก็มีการอุดปูนกลับไปไม่เรียบร้อย อีกทั้งบางครั้งยังยึดท่อน้ำไม่แน่นหนา พอเราใช้น้ำ น้ำนั้นมีแรงดัน ก็จะทำให้ท่อนั้นมีการสั่นตัว เกิดความสั่นสะเทือนไปมี ผลกับผนังที่อ่อนแอ นานเข้าก็จะเกิดรอยร้าวที่กระเบื้องได้ การแก้ไขก็จะต้องเลาะกระเบื้องแผ่นที่ร้าว และกระเบื้องที่อยู่ในแนวเดินท่อ (อาจจะต้องเดาแนวท่อสักหน่อย) แล้วก็จัดการยึดท่อให้แน่น อุดปูนให้เรียบร้อย แล้วก็ปูกระเบื้องใหม่ทับลงไป รอยร้าวด้วยสาเหตุนี้
อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะผนังกระเบื้องห้องน้ำเท่านั้น แต่ผนังทั่วไปของท่านก็อาจจะเกิดขึ้นได้ หากผนังนั้นมีการเดินท่อน้ำหรือท่อไฟฟ้า ผ่านครับ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]