8. สารทาแล้วฝืด (Non Sliper) คืออะไร


พื้นที่บางพื้นที่ที่มีความลื่นและอาจจะเป็นอันตราย (โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูง อายุ) อาจจะมีวิธีการแก้ไขได้โดยการเคลือบสารช่วยทำให้ฝืด เป็นน้ำยาเคมีชนิด หนึ่งที่เมื่อแห้งแล้ว (หลังทาเคลือบ) จะเกิดเป็นเกล็ด Crystal เล็กๆ (ตามองไม่เห็น สัมผัสเกือบไม่รู้สึก) อันจะทำให้เกิดความฝืดกับพื้นผิวนั้นๆ โดยสภาพของสี (ที่เรา มองเห็น) ของวัสดุที่เคลือบจะเปลี่ยนแปลงไปน้อยมากจนแทบสังเกตไม่ได้ น้ำยาทาแล้วฝืดนี้ ตอนนี้เริ่มแพร่หลายในท้องตลาด ราคาไม่แพงมาก แต่ หากบ้านท่านมีผู้อาวุโส และมีห้องน้ำหรือระเบียงที่ปูกระเบื้องลื่นๆเวลาเปียกน้ำ ท่าน อาจจะทดลองใช้ดูก็ได้


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]