1. อย่าต่อเติมบ้าน สร้างบ้านใหม่ดีกว่า ...แน่นอน


การต่อเติมบ้านในความเข้าใจของเรา ก็คือการต่ออาคารงอกออกไปทางใด ทางหนึ่ง เหมือนกับการงอกของกิ่งก้านสาขาต้นไม้ และการสร้างบ้านใหม่หมายถึง การสร้างอาคารใหม่ขึ้นมาอีกหลัง เหมือนกับเราปลูกต้นไม้ต้นใหม่ขึ้นมานั่นเอง

การต่อเติมบ้านนั้นมีโอกาสจะสร้างปัญหามากมาย เพราะเมื่อต่อเติมออกไป ก็จะทำให้โครงสร้างเดิมของอาคารบางส่วนต้องรับน้ำหนักมากขึ้น หรือเกิดอัตราการ ทรุดตัวของอาคารเก่าและอาคารใหม่ไม่เท่ากัน อาการที่เกิดขึ้นก็คือ การแตกร้าวฉีก ขาด น้ำรั่ว ตึกทรุด อาคารวิบัตินั่นแล ดังนั้น ทางที่ดีที่สุดก็คือ ....อย่าต่อเติมบ้านนะ ครับ ให้สร้างบ้านใหม่แทนดีกว่า เพียงแต่ว่าบ้านใหม่ที่เราจะสร้างขึ้นมานั้น สร้างให้ ชิดๆกับบ้านหลังเก่า และแยกโครงสร้างออกจากกันน่ะครับ ปัญหาการแตกร้าวและ การทรุดตัวที่แตกต่างกันก็จะหมดไป หรือแก้ไขได้ครับ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]