5. อยากทราบว่าถูกต้องหรือไม่ ปลอดภัยหรือเปล่า
จะต้องทำอย่างไรดี


การก่อสร้างอาคารทั้งหลาย ถือเป็นการเอาวิทยาการไปฝืนกับพลังของ ธรรมชาติ โดยการใช้เทคโนโลยีและความรอบรู้ต่างๆมากมายประมวลรวมกันเอาไว้ ดังนั้น หากท่านเป็นผู้ที่ไม่ได้อยู่ในวงการก่อสร้าง ไม่ได้เรียนรู้รับทราบวิทยาการทาง การก่อสร้างมามากเพียงพอ เป็นธรรมดาที่ท่านอาจจะไม่ทราบว่าบ้านของท่านนั้นถูก ต้องตามกฎหมาย และมีความเข้มแข็ง แข็งแรงเพียงพอหรือไม่ ท่านน่าจะทำอย่างไร

หากท่านต้องการทราบ ต้องการหาผู้มารับรอง ท่านจะต้องไม่ลืมว่าอาคาร เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ได้ก่อสร้างขึ้น จะต้องมีสถาปนิกหรือวิศวกรเป็นผู้ออกแบบ และหรือเป็นผู้ควบคุมรับผิดชอบงานในการก่อสร้าง ว่ามีคุณภาพตามหลักวิชาการ และท่านได้จ่ายเงินให้สถาปนิก
และวิศวกรนั้นไปเรียบร้อยแล้ว (ในกรณีที่ท่านเป็น คนดี ไม่ได้ไปชักดาบค่าบริการวิชาชีพใครเขาเข้า) ท่านน่าจะให้เขาลงนามรับรอง ความถูกต้องและความปลอดภัยบ้านของท่าน อย่างน้อยก็เป็นการรับประกันขั้นต้น ให้ท่านสบายใจได้ว่า ทุกอย่างเป็นไปอย่างที่น่าจะเป็น

ผมรับรองว่า สถาปนิกหรือวิศวกรทุกท่าน ยินดีที่จะลงนามรับรองงานทุก ชิ้นที่เขาเป็นผู้ออกแบบ หรือเป็นผู้ควบคุมงาน เพราะเป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งของ ผู้ที่ใช้วิชาชีพของตนอย่างมีศักดิ์ศรี แต่ถ้าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องในการออกแบบหรือ ควบคุมงาน อย่าไปบังคับให้เขาเซ็นชื่อนะครับ เขาเซ็นเข้าไปเมื่อไรในงานที่เขาไม่ได้ เป็นคนทำเอง เขาจะถูกถอนใบประกอบวิชาชีพได้ครับ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]