7. ออกแบบบันไดไม่คุยกับวิศวกร ระวังศีรษะแตกนะ


เมื่ออ่านคำถามนี้แล้ว กรุณาอย่าเข้าใจผิดว่าเหล่าวิศวกรนั้นท่านเป็นคนใจ ดำใจร้าย เมื่อนักออกแบบหรือสถาปนิกจะออกแบบบันไดแล้วไม่ยอมไปคุยกับท่าน ท่านวิศวกรก็น้อยใจโกรธเข้ามาทำร้ายจนสถาปนิกศีรษะแตก

คำถามสำหรับปัญหานี้ก็คือ การออกแบบบันไดของอาคารตรงบริเวณชาน พักบันได หรือบริเวณท้องบันไดที่เอียงๆไปชนกับพื้นราบ มักจะต้องมีคานมารับน้ำ หนักในส่วนนั้น หลายครั้งที่สถาปนิกหรือนักออกแบบลืมเผื่อความสูงสำหรับให้วาง คานตัวนี้ เมื่อก่อสร้างเสร็จก็เกิดอาการ "คานชนศีรษะ" ต้องเดินหลบๆ บางคนก็ พยายามลบเหลี่ยมคาน
ตัวนี้ให้มนโค้ง บางท่านก็ติดวัสดุนุ่มๆเอาไว้ เพื่อเมื่อชนแล้ว ศีรษะจะได้กระทบอะไรที่ไม่แข็งนัก หรือบางท่านก็จะต้องติดคำเตือนเอาไว้ให้ระวัง คานตัวนี้ เป็นภาษาไทยบ้าง เป็นภาษาฝรั่งบ้างแล้วแต่ถนัด สิ่งที่กล่าวมานี้สามารถ หาดูได้ทั่วไปไม่ยากเลยในประเทศไทย

ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจและไม่มีผู้ใดอยากให้เกิดขึ้น แต่ เมื่อเกิดมาแล้ว สถาปนิกและนักออกแบบทั้งหลายต้องไม่ลืมว่า เป็นบาดแผลอีก อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับผลงานเรา


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]