8. ติดกระเบื้องนอกอาคาร ดีไม่ดีจะติดคุกนา
บอกแล้วให้เลือกกาวประสานให้ดี


อย่าเข้าใจผิดว่า รัฐท่านมีข้อกำหนดหรือมีกฎหมายไม่ให้เราติดกระเบื้อง นอกอาคาร (ถ้ากระเบื้องนั้นไม่ใช่กระเบื้องแก้วสะท้อนแสงแสบตา) แต่รัฐท่านบอก ไว้ว่า วัสดุก่อสร้างต่างๆที่เราก่อสร้างอาคารของเรานั้น ห้ามหล่นลงมาทำร้ายผู้อื่น

การติดกระเบื้องนอกอาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารสูงใหญ่ จะทำให้เกิด ความสวยงามเรียบร้อยกับอาคาร อีกทั้งยังทำให้อาคารนั้นเกือบจะไม่ต้องทำความ สะอาด หรือหากจะทำความสะอาดก็จะทำความสะอาดง่ายกว่าพื้นผิวลักษณะอื่น แต่ การเลือกกาวประสานเพื่อติดตั้งและเทคนิคในการติดตั้งกระเบื้อง เป็นเรื่องสำคัญ อย่างยิ่ง ถ้าเลือกผิด (ทั้งวัสดุและเทคนิค) กระเบื้องก็จะตกลงมาได้อย่างง่ายดาย ....และปัญหาอย่างอื่นก็จะตามมา

เพื่อเป็นการย้ำเตือนว่า หากเราติดกระเบื้องผิดแล้วเกิดอันตรายกับผู้อื่น แล้วจะเกิดอะไรขึ้น จะมีโทษหลายอย่างเกิดขึ้นกับผู้ออกแบบและควบคุมงาน ยก ตัวอย่างมาตราที่ ๒๒๗ ในประมวลกฎหมายอาญาท่านกล่าวว่า "ผู้ใดเป็นผู้มีวิชาชีพ ในการออกแบบ ควบคุมหรือทำการก่อสร้าง ซ่อมแซมหรือรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูก สร้างใดๆ ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณท์หรือวิธีอันพึงทำการนั้นๆโดยประการที่น่าจะเป็น เหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ" เป็นต้น


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]