10. สนามทรุด แต่ทำไมตัวบ้านไม่ยักกะทรุดตาม


ความจริงแล้ว ตัวบ้านหรืออาคารทุกแห่งในประเทศไทยอันเป็นที่รักของเรา เมื่อสร้างเสร็จแล้วจะต้องทรุดตัวลงแน่นอน แต่เพราะบ้านเรามีเสาเข็มและฐานราก คอยช่วยรับน้ำหนักอยู่ ทำให้อัตราการทรุดตัวนั้นมีไม่มากนัก แต่ตัวสนามบ้านของ เราหรือถนนในบ้านของเรานั้น ไม่มีโครงสร้างใดมาช่วยรับน้ำหนักเลย หากสภาพ ของดินนั้นไม่แข็งหรืออัดแน่นข้างล่างเพียงพอ ก็จะทรุดลงมากกว่าตัวบ้าน ไม่ต้อง คิดอะไรมากครับ หากสนามหญ้าทรุดลงไปมาก เราก็ต้องเติมดินเข้าไปให้สูงขึ้นใน ระดับที่ต้องการ ก็จะเป็นการแก้ปัญหานี้ไปได้


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]