11. ถนนคอนกรีตเดิมทรุดจะเทคอนกรีตทับเข้าไปอีก
จะต้องเสริมเหล็กแค่ไหน


ปัญหาและแนวทางการแก้ไขของเรื่องถนนทรุดนี้ มักจะแก้ไขกันผิดวิธี กรรมกันเกือบ ๑๐๐% เพราะว่า เมื่อถนนเดิมทรุดลงแล้วเทคอนกรีตทับเข้าไป ถนน นั้นไม่นานก็มักจะทรุดตัวลงไปอีก เมื่อทรุดอีกก็เทคอนกรีตทับเข้าไปอีก ก็จะทรุด ลงไปอีก เป็นวงจรการแก้ไขไม่รู้จักจบสิ้น

หากมาวิเคราะห์ว่าทำไมถนนจึงทรุด ก็จะพบว่าที่ถนนทรุดนั้น ก็เพราะฐาน ดินหรือทรายที่เราบดอัดไว้มี ความนุ่มอยู่ น้ำหนักของคอนกรีตกับการจราจรที่กด ทับอยู่ก็ทำให้ถนนนั้น ทรุดตัวลง หากเรา เทคอนกรีตทับหน้าลงไปอีก น้ำหนักของ ถนนก็มากเพิ่มขึ้น ก็จะยิ่งมีน้ำหนัก กดทับไปที่ดินทรายฐานมากขึ้น ยิ่งจะทำให้ถนน ทรุดตัวลงรวดเร็วขึ้นได้

วิธีการที่ถูกต้องก็คือ การทุบถนนเก่าทิ้งเสีย ปรับฐานดินทรายรองให้แข็ง แรงอัดแน่น แล้วค่อยเทคอนกรีตถนนใหม่ ส่วนจะเสริมเหล็กเท่าไรนั้น ขอให้ ปรึกษาวิศวกรครับ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]