13. เสาเข็มเดี่ยว...ต้องระวัง ต้องระวัง ระวัง ระวัง


เสาเข็มเดี่ยว หมายถึง ฐานรากหนึ่งฐานที่มีเสาเข็มเพียงต้นเดียว ปัญหาที่ มักจะเกิดขึ้นบ่อยๆก็คือ ผู้รับเหมาไม่สามารถตอกเข็มให้ตรง "ศูนย์" หรือตำแหน่ง เสาเข็มกับฐานรากก็เลยไม่ตรงกัน พอเราจะทำฐานรากให้ตรงกับเสาเข็ม ฐานรากก็ เลยไม่ตรงกับเสาบ้าน เสาบ้านก็เลยไม่ตรงกับเสาบ้าน!!!??? บ้านก็เลยไม่เป็นบ้านยัง ไงละครับ

ปัญหาอีกย่างหนึ่งของเสาเข็มเดี่ยว หรือฐานราก ที่มีเสาเข็มต้นเดียว ก็คือ เราต้องผูกรัดมัดตรึงเหล็กของเสาเข็มและฐานรากให้แน่นหนาและถูกวิธี ไม่ยังงั้น วันดีคืนดี (วันร้ายคืนร้าย) บ้านเราเอียงนิดเดียว เจ้าเสาเข็ม ก็จะหลุดออกจากฐาน ราก
(วันร้ายคืนร้าย) บ้านเราเอียงนิดเดียว เจ้าเสาเข็ม ก็จะหลุดออกจากฐาน ราก ฐานราก ก็ไม่รู้จะถ่ายน้ำหนักไปให้ใครรับแรง ก็เลยถ่ายไปที่พื้นดิน พื้นดินรับไม่ ไหว ตัวบ้านทั้งหลังก็เลยต้องลงมานอนเค้เก้กับ พื้นดินเลยครับ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]