15. บ้านแบบเดียวกันแต่สร้างที่บางพลีและดอนเมือง
จะใช้เข็มยาวเท่ากันได้หรือไม่


การที่เราตอก (หรือเจาะ) เสาเข็ม ก็เพื่อให้เสาเข็มนั้นช่วยรับน้ำหนักของบ้าน เสาเข็มนั้นรับน้ำหนักได้ ก็เพราะตรงผิวของเข็มนั้นมีแรงฝืดที่เสียดทานกับดิน รอบๆตัวเข็ม หากเป็นเข็มยาว ปลายเสาเข็มก็อาจจะไปนั่งอยู่บนชั้นทรายหรือชั้นดิน แข็งเพื่อช่วยให้รับน้ำหนักได้มากขึ้น ดังนั้น การพิจารณาการรับน้ำหนักของเสาเข็ม จะพิจารณาเฉพาะขนาดหรือความยาวของเสาเข็มไม่ได้ ต้องพิจารณาถึงสภาพของ ดินที่จะทำการก่อสร้างนั้นด้วย

ในกรณีของบางพลีและดอนเมืองนั้น โดยข้อมูลที่บันทึกเอาไว้จะพบว่า ดอนเมืองจะมีดินที่รับน้ำหนักได้มากกว่าบางพลี อีกทั้งชั้นทรายหรือดินแข็งของ ดอนเมืองก็จะอยู่ตื้นกว่าบางพลี ทำให้เข็มขนาดเดียวกันที่เหมาะสมกับการรับน้ำ หนักที่ดอนเมือง จะไม่เพียงพอหากไปก่อสร้างที่บางพลี เพราะดินที่บางพลีรับน้ำ หนักสู้ดอนเมืองไม่ได้ จึงเป็นข้อคิดว่า การจะก่อสร้างอาคารใหม่ ณ ที่ใดก็ตาม ต้องปรึกษาผู้รู้ คือ วิศวกรโครงสร้างทุกครั้ง เพราะเรื่องบางเรื่องอันตรายมากกว่าที่ท่านคิดไว้เยอะ เลย


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]