17. เด็ก ป.๒ เขาตรวจสอบรอยแยกอาคารอย่างไร


บ้านที่มีรอยแยกรอยร้าว บางครั้งก็จะขีดเส้นวัดดูยากเหมือนกัน เพราะ ลักษณะการแตกแยกอาจจะเป็นการเคลื่อนตัวของอาคาร หรือแตกอย่างไม่มีระบบ จนเด็กประถมหนึ่งก็งงเหมือนกัน จึงต้องใช้ความรอบรู้ของเด็กป.๒ เพราะเขาก็จะ ไปซื้อกระจกแผ่นบางๆเล็กๆ (เรียกว่ากระจกสไลด์ สำหรับดูกล้องขยายก็ได้) แล้ว เขาก็เอามาติดกาวอย่างดีที่ริมทั้งสองด้าน เอากระจกนั้นคาบทาบไว้กับรอยที่แตก แยก แล้วเขาก็จดวันที่เอาไว้ หากทิ้งไว้สักหลายวันก็มาดูที่กระจกนั้น หากกระจกยัง ดีอยู่ก็แสดงว่าอาคารไม่มีการทรุดตัว หรือรอยแตกไม่มีการขยายออกไป แต่ถ้าแผ่น กระจกนั้นแตก เด็กประถมสองก็จะทราบว่า อาคารบ้านเขามีการเคลื่อนตัวแตกร้าว ออกไปเรื่อยๆ เขาก็จะวิ่งไปปรึกษานายช่างผู้รู้หรือวิศวกรครับ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]