18. เชื่อหรือไม่ว่า ช่างทาสีชอบที่สุดก็ตอนที่คุณสั่งให้เขาทาสีหน้าฝน


เพราะการทาสีหน้าฝน ผิวบ้านคุณจะมีความชื้นมาก ทาสีไม่ค่อยเกาะติดดี ทาสีเสร็จไม่นาน สีก็จะเกิดอาการ ลอกล่อน หรือ ไม่ก็ซีดจาง ขึ้นรา ท่านก็ต้องไปเรียก ช่างทาสีมาทาสีใหม่อีก ช่างทาสีก็จะ ชอบเพราะ เขาก็จะได้เงินค่าจ้างอีก ครั้งหนึ่ง ท่าน จะให้เขาซ่อมให้ฟรีก็ไม่ได้ เพราะเขาก็จะบอกว่าท่านบังคับให้เขาทาสีตอนที่ฝนมัน ตกนี่นา


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]