20. รอยร้าวเฉียงๆ ที่ผนังจากมุมล่างซ้าย
ไปมุมขวาบน (หรือกลับกัน)รอยร้าวแบบนี้แสดงว่าโครงสร้างมีการบิดตัว มักจะเกิดเพราะเสาของบ้าน เรามีการทรุดตัวที่แตกต่างกัน และคานที่รัดเสาก็พยุงเสาเอาไว้ให้อยู่ในระนาบเดียว กันไม่ได้ อาจจะเป็นเสาซ้ายมือทรุดตัวมากกว่าเสาขวามือ หรือเสาขวามือทรุดตัวลง มากกว่าเสาซ้ายมือก็ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ เสาที่ทรุดลงก็พยายามจะดึงโครงสร้างอื่นให้ ตามลงไป ส่วนโครงสร้างอื่นก็ไม่ค่อยจะยอมตามไปง่ายๆ ผนังซื่งเป็นตัวกลางของ การชักขะเย่ออยู่ก็เลยทนไม่ไหว เกิดอาการแตกร้าวขึ้น

การแตกร้าวแบบนี้ หากเป็นรอยเพียงเล็กๆสั้นๆก็ยังไม่เป็นไร แต่ต้องเอา ดินสอขีดกาเอาไว้ (พร้อมลงวันที่) เพื่อบันทึกว่าจะมีการแตกร้าวขยายตัว (ทั้งทาง ยาวและทางกว้าง) หรือไม่ หากการแตกร้าวนั้นหยุดตัวไม่ขยายออกไป ก็ไม่เป็น อันตรายอะไรนักหนา แต่ถ้าหากว่ารอยแตกร้าวนั้นมีอาการลามตัวอย่างรวดเร็ว และ เป็นรอยที่กว้างและยาว (บางครั้งจะเห็นอิฐของผนังโผล่ออกมาเป็นก้อนเชียว) ก็ แสดงว่าอาคารบ้านเรือนของเรา ป่วยเป็นไข้ไม่เบาแล้ว รีบไปปรึกษาหาทางแก้ไขกับ วิศวกรโครงสร้างดีกว่า

การป่วยไข้ของงานโครงสร้าง หรือการมีพฤติกรรมไม่ปกติของบ้านเรา อย่า พยายามเอาอะไรไปปกปิดร่องรอยเหล่านั้น เพราะไม่ได้ช่วยให้เกิดความปลอดภัย ขึ้น น่าจะต้องไปปรึกษากับผู้รู้ทางวิชาการคือวิศวกรโครงสร้างจะดีที่สุด


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]