22. รอยร้าวเฉียงๆที่มุมวงกบทุกบาน ต้องไปทำประกันชีวิตหรือไม่


รอยร้าวที่มักจะเกิดที่มุมวงกบประตูหน้าต่างเป็นรอยเฉียงๆ พุ่งออกไปจาก มุมของวงกบ บางทีก็มีรอยเดียวมุมเดียว บางทีก็มีสองมุม บางครั้งก็มีครบทั้งสี่มุม เลย อาการแบบนี้มักจะไม่มีอันตรายอะไร แต่จะเป็นจุดที่เชื้อเชิญน้ำอันไม่พึง ประสงค์เข้ามาในบ้าน ดูไม่สวยงาม และหากแตกมากๆเข้า ก็จะเกิดอาการวงกบบิด ตัว บานประตูหน้าต่างตก จะปิดจะเปิดประตูหน้าต่างแต่ละครั้ง ไม่ลื่นคล่องมือ อย่างที่เคยเป็น

อาการนี้เกิดจากการไม่ทำเสาเอ็นหรือทับหลัง หรือทำเสาเอ็นหรือทับหลังไม่ ครบ คือเสาเอ็นนั้นไม่ได้ไปเชื่อมยึดกับคานบนคานล่าง หรือทับหลังไม่ได้วิ่งไปเชื่อม กับเสาของอาคาร บริเวณวงกบก็เกิดการบิดตัวได้ง่าย เนื่องจากคุณภาพของวัสดุ วงกบไม่ดีพอ หรือการยืดหดขยายของวงกบและผนังนั้นขยายหดไม่เท่ากัน ก็เลย เกิดรอยแตกร้าวดังกล่าวได้

วิธีการป้องกันเหตุไม่ให้เกิดก็คือการต้องทำเสาเอ็นทับหลังให้ถูกต้อง การ ฉาบปูนจะต้องได้คุณภาพทั้งวัสดุผสมและความหนา แต่หากเหตุเกิดขึ้นแล้วแต่เป็น รอยไม่ใหญ่นัก ก็อาจจะแก้ปัญหาที่ปลายเหตุด้วยการเอาวัสดุยาร่องที่ยืดหยุ่นได้ไป ฉีดอัดเสีย (เช่น พวกซิลิโคน หรืออาครีลิค) หากรอยนั้นใหญ่พอประมาณแล้ว ก็อาจ จะต้องสกัดรอยแตกนั้น แล้วอุดยาด้วยวัสดุที่ไม่หดตัว เช่น ปูนพิเศษ Non Shrink Cement อุดไว้แล้วฉาบปูนใหม่ (อย่าใช้ปูนทรายธรรมดา เพราะเมื่อแห้งแล้วจะมี การหดตัว ทำให้เกิดร่องของการแตกร้าวได้อีก)


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]