25. ไม่มีรอยร้าว แต่ผนังปูนหลุดออกมาเป็นแผ่นๆ เลย


อาการแบบนี้ มักไม่ได้เกิดจากสัดส่วนการผสมของปูนทรายสำหรับฉาบไม่ ดี แต่เกิดจากปูนฉาบนั้นไม่เกาะกับผนังก้อนอิฐหรือบริเวณผิวเสาคอนกรีตดีเท่าที่ ควร เวลาเราเคาะไปที่ผนังจะได้ยินเสียงเป็นโพรง หากปูนฉาบนั้นไม่หลุดร่วงลงมา มากหรืออยู่ในจุดที่อาจจะเป็นอันตราย (เวลาที่ร่วงลงมา) ก็อาจจะปล่อยทิ้งเอาไว้

อย่างนั้นก็ได้ เพราะการแก้ไข จะรบกวนชีวิต ความเป็นอยู่เรา พอประมาณทีเดียว ถ้าหากต้องการแก้ไข ก็ต้อง เลาะปูนฉาบออก มาแล้วฉาบปูนใหม่เข้าไป (ซึ่งเป็นเรื่องที่ ยุ่งยาก ไม่น้อยสำหรับบ้าน ที่เราเข้าไปพักอาศัยแล้ว เพราะตอนฉาบปูนใหม่ทั้งฝุ่นทั้ง น้ำจะมารบกวน)

การที่ปูนฉาบไม่เกาะกับผนังอิฐอาจจะเป็นเพราะตอนฉาบปูนนั้น ผนังอิฐ อาจจะสกปรกหรือแห้งเกินไปหรือชื้นเปียกเกินไป หรือเป็นเพราะผิวหน้าของผนังที่ ฉาบนั้นมีความมันจนปูนฉาบฉาบไม่ติด (มักเกิดจากผนังที่หล่อคอนกรีต หรือผนัง ที่ก่อด้วยวัสดุอื่นที่ไม่ใช่อิฐมอญ) หรืออาจจะฉาบปูนหนาเกินไป (ตอนฉาบจะเกิด ความร้อนในปูนฉาบมากเกินไป) ซึ่งหากเกิดจากปูนฉาบหนาเกินไปนี้ อาจจะเกิด อาการ "ทั้งล่อนทั้งร้าว" สองอย่างผสมกันเลยก็ได้


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]