27. รอยร้าวข้างเสา ระหว่างผนังกับเสา อันตรายเพียงไร


บ้านบางหลัง มีรอยร้าวหรือรอยแยกเล็กๆเกิดขึ้นที่รอยต่อของผนังกับเสา เป็นรอยเล็กๆแนบกับเสาอยู่ บางครั้งก็อาจจะมีแสงเล็ดลอดเข้ามา บางแห่งก็จะเป็น รอยรั่วเวลาฝนตก ถ้ารอยร้าวนี้ไม่ได้ลามออกไปที่ผนังหรือลามไปที่ส่วนเสาโครง สร้าง และผนังก็ไม่ได้เอียงหรือโยกได้ ก็ไม่มีอันตรายอะไรที่ต้องกังวลมากมาย

เหตุที่เกิดก็เพราะ การก่อผนัง อาจจะไม่ได้เสียบ "หนวดกุ้ง" ซึ่งเป็นเหล็กเส้น เล็กๆยาวประมาณ ๑ ฟุต ด้านหนึ่ง เสียบเข้าไปในเสาโครงสร้าง อีกด้านหนึ่งฝังอยู่ใน ผนังก่ออิฐ ระหว่างก้อนอิฐ มีระยะห่างกัน ประมาณ ๑ ฟุต เหล็กหนวดกุ้งตัวนี้จะทำ หน้าที่ "รั้ง" ให้ผนังกับเสานั้นแนบประสานกัน เป็นตัวช่วยไม่ให้ผนังมีการส่ายหรือ บิดตัว ซึ่งจะ เป็นการป้องกันการแตกร้าวเป็นร่องตามแนวตั้งระหว่างผนังกับเสาโครง สร้างนั้นได้
การแก้ไขก็คล้ายกับการแก้ไขรอยร้าวที่เกิดขึ้นใต้คาน คือ แก้ต้นเหตุที่การ ควบคุมงานให้ดี อย่าไป สกัดให้รอยเปิดกว้างแล้วเอาปูนทรายอัดเข้าไป (เพราะจะ เกิดอาการแตกร้าวเหมือนเดิม) และวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือ เอาวัสดุประสานรอยร้าว ที่ยืดหยุ่นได้ฉีดอัดเข้าไปที่รอยแตกนั้น ซึ่งเมื่อทำถูกต้องตามวิธีกรรม จะมีอายุอยู่ ได้ประมาณ ๒-๔ ปี


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]