4. สถานที่ใดบ้างที่เขาห้ามสร้างอาคารสูง


แม้การก่อสร้างอาคารสูงเป็นเปรต จะเกิดขึ้นมากมายกระจายทั่วในยุคฟอง สบู่ แต่ก็มีหลายพื้นที่ที่เขาห้ามสร้างอาคารสูงด้วยเหตุผลต่างๆกัน เช่น เรื่องของ ความปลอดภัยใกล้สนามบิน (เกรงเครื่องบินตก) เขตพระราชฐาน เขตอนุรักษ์ศิลป สถาปัตยกรรม (เกาะรัตนโกสินทร์ ฯลฯ) กระจายออกไปทั้งประเทศ มิได้กำหนดอยู่ เพียงในกรุงเทพมหานคร แต่ที่เราเห็นการก่อสร้างอาคารสูงกระจายไปทั่วอย่างไร้ ระเบียบ ก็เพราะว่าเรายังไม่มีกฎหมายผังเมืองเฉพาะเข้ามาบอกว่า ใน Zoning ใด น่าจะก่อสร้างอะไร (ทำให้บ้านเมืองเราน่าเกลียดไปหลายๆจุดแบบนี้) ดังนั้น หากท่านต้องการสร้างอาคารสูงยาวใหญ่โต ณ ที่ใด ท่านต้องตรวจ สอบกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องทั้งหลายให้กระจ่างชัดว่า ที่ใดเขามีข้อห้ามอย่างใดด้วย ครับ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]