5. รั้วระหว่างบ้านล้ม ใครจะต้องรับผิดชอบ


รั้วบ้านเราในส่วนที่ติดกับที่ของสาธารณะ จะต้องสร้างในเขตบ้านเราทั้ง หมด ห้ามรุกล้ำเข้าที่ของหลวงไม่ว่าจะเป็นรั้วหรือฐานรากของรั้ว ถ้ารั้วเราที่ติดกับ ทางสาธารณะล้มลง (ด้วยตัวเอง) เราก็จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแน่นอน แต่ถ้าเป็นรั้วเรากับเพื่อนบ้าน ส่วนใหญ่แล้วกึ่งกลางของรั้วก็คือเขตที่ดิน ของเราและเพื่อนบ้าน คือ รั้วมักจะอยู่ที่บ้านเราครึ่งหนึ่งและอยู่ในที่ดินของเพื่อน บ้านอีกครึ่งหนึ่ง และเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน ดังนั้น ถ้ารั้วพังลงมาด้วยตัวเอง หรือผุพังไปตามกาลเวลา ก็จะเป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างเรากับเพื่อนบ้าน แต่หากมีเหตุอันเกิดจากบ้านใดบ้านหนึ่งทำให้พังลง (เช่น การถมดินเพิ่ม หรือจาก รากของต้นไม้ หรือจากเหตุอื่นๆ) ผู้ที่เป็นต้นเหตุก็จะต้องเป็นคนซ่อม แต่ถ้าพูดกันไม่รู้เรื่อง หรือตกลงกันไม่ได้ ก็อาจจะไม่มีการซ่อมหรือทำใหม่ ปล่อยมันไว้อย่างนั้นก็ได้ไม่ผิดกฎหมาย ....เรียกว่าเป็นการวัดความ "ใจแข็ง" ว่า ใครจะแข็งกว่ากันก็ได้ แต่ไม่ว่าใครจะชนะหรือแข็งกว่ากัน ...ผลก็คือ "แพ้ทั้งคู่" นั่นแหละครับ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]