6. จะเข้าในลิฟต์ ทำอย่างไรจึงจะทราบว่า
ลิฟต์นั้นปลอดภัยไม่หล่นลงมา


ถ้าท่านใช้ลิฟต์ในประเทศไทย ท่านไม่มีทางจะทราบได้เลยว่าลิฟต์ที่ท่าน กำลังจะเข้าไปนั้น มีความปลอดภัยเพียงไร ลิฟต์ตัวนั้นอาจจะหล่นลงมาเมื่อไรก็ได้ (แล้วแต่บุญแต่กรรมที่ท่านสะสมมา) เพราะประเทศเรายังไม่มีกฎหมายให้มีการ ตรวจสอบความปลอดภัยของลิฟต์และอุปกรณ์อาคาร ทุกคนจะต้องเสี่ยงชีวิตไป วันๆ ....ผมไม่เพียงแต่เตือนท่าน แต่ขอเรียกร้องกฎหมายข้อนี้ด้วยครับ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]