7. ตัวเหงากับตัวรื่นเริง คืออะไรในบ้านไทย


ตัวเหงา ก็คือส่วนประดับของปั้นลมหลังคาส่วนล่างของบ้านไทยเดิมเรา เป็นตัวงอนอ่อนช้อย อยู่บริเวณเดียวกับหางหงส์ในสถาปัตยกรรมชั้นสูง ส่วนตัวรื่น เริงนั้น ไม่มีบันทึกไว้ว่าเป็นอะไรครับ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]