8. ลมหนาวพัดมาทางไหนหนอ อยากจะก่อกองไฟรอสักกอง


ประเทศไทยอันเป็นที่รักยิ่งของเราแม้จะมีหน้าหนาวน้อยและสั้น แถมบาง ครั้งยังมาผิดเวลาอีกด้วยนั้น จะมีลมหนาวพัดมาจากประเทศจีนซึ่งอยู่ทางเหนือของ ประเทศ ดังนั้น ถ้าอยากจะก่อกองไฟให้อุ่นป้องกันลมหนาวก็ต้องคอยลมที่พัดมา จากทางเหนือครับ ส่วนผู้ที่อยากรู้ลมฝนหรือลมประจำถิ่นบ้านเรานั้น ก็จะพัดมาจากทางทิศใต้ และเฉียงออกทางตะวันออกบ้างตะวันตกบ้าง เพราะลมแบบนั้นจะพัดมาจากอ่าว ไทยหรือทะเลอันดามันครับ ดังนั้น หากอยากจะเปิดบ้านรับลมในหน้าฝนหรือหน้า ร้อน (อย่าลืมต้องมีหลังคาบ้านและกันสาดกันฝนด้วยนะครับ) ก็จะต้องต้อนรับเขา จากทางทิศใต้ละครับ แต่ถ้าท่านเปิดรับลมเข้าบ้านแล้วก็อย่าลืมต้องมีช่องทางออก ให้เขาด้วยนะครับ ไม่ยังงั้นเขาเข้ามาไม่ได้ครับ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]