11. รูปสวยๆ น่าจะใช้กับกระจกไม่สะท้อนแสงนะ


ปัญหานี้ ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่โตอะไร แต่เป็นข้อคิดเล็กๆสำหรับผู้ที่ชอบ ติดรูปที่ผนัง ถ้าท่านมีรูปสวยๆ เวลาเอาไปทำกรอบรูป ท่านน่าจะเลือกกระจกที่ไม่ สะท้อนแสงครับ แม้ราคาจะแพงกว่ากระจกธรรมดาไปบ้าง แต่ก็คุ้มค่ากับการไม่ สะท้อนแสงของมัน เพราะเราสามารถมองภาพงามๆนั้นได้ทุกมุม โดยไม่มีแสง สะท้อนมาลบความงามของภาพ แต่ทั้งนี้ก็ขออย่าลืมว่า กรอบรูปที่ติดกระจกนั้นมันน้ำหนักไม่น้อย เวลาไป ติดแขวนกับผนัง อย่าลืมต้องทำตะปูแขวนที่แข็งแรง และติดยึดอย่างแน่นหนานะ ครับ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]