12. สว่านไฟฟ้าในบ้านกับรูปภาพแสนสวยของเรา
เกี่ยวกันตรงไหน


เกี่ยวกันเฉพาะในกรณีที่ เราอยากติดรูปภาพ แสนสวยของ เรากับ ผนังก่ออิฐ เพราะ หากเราติดตะป ูหรือขอเกี่ยวรูปภาพ ของเราไม่ดี รูปภาพ แสนสวยของเรา ก็จะ หล่นลงมาแตกได้ หรือ บางครั้งกว่าเรา จะตอกตะปูเข้าที่ผนัง ก็ทำให้ผนังเสียหายหมด ก่อเกิด รอยร้าวน่าเกลียด ดังนั้น การที่ท่าน จะแขวนรูป แสนสวย ของท่านสักรูป หาก รูปนั้น ค่อนข้างใหญ่ จนขอแขวน สำเร็จ (ที่มีตะปูเข็มเล็กๆ ด้านหลัง หลายๆเข็ม) ไม่น่า จะรับน้ำหนักได้ ท่านน่าจะใช้สว่าน (ไฟฟ้าหรือมือก็ได้) เจาะนำไปที่ ผนังก่ออิฐของ ท่านก่อน แล้วจึง ตอกตะปูตาม เข้าไป หากเป็น ระบบพุกรับน้ำหนัก รัดรอบตะปู ด้วยก็ จะยิ่งดี เพราะ ผนังของท่านก็จะไม่เสียหาย และ รูปแสนสวยของท่านก็จะไม่หล่นลง มาครับ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]