13. วิธีป้องกันพวกมือบอนที่ชอบเขียนผนังในที่สาธารณะ


ติดหน้ากากแบบนี้ ไม่กล้าเขียนแล้วครับ เป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อว่า การป้องกันเหล่าคนมือบอนที่ชอบเขียนผนังนี้ มีการ สัมมนาระดับโลกมาแล้ว มีความคิดเห็นต่างๆนานามากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ วัสดุที่ขีดเขียนไม่ติด (แต่พ่นสีติด) วัสดุที่ทำความสะอาดง่าย (เลยมีรูปใหม่ๆเกิด ขึ้นทุกวัน) มีการพยายามจะติดตั้งกล้องวีดีโอสำหรับจะตรวจสอบว่าใครเป็นคนมือ บอน (แต่ก็ไม่สามารถติดได้ในที่ส่วนตัว) หรือพยายามคิดให้ระยะของผนังกับที่ยืน ของคนอยู่ห่างออกจากกัน ทำให้เอื้อมมือไปไม่ถึงที่จะวาดรูป (แต่ก็ทำไม่ได้ทุกที่ แถมบางครั้งเลยต้องมีการขว้างปาสิ่งสกปรกให้ไปติดเป็นสัญลักษณ์แทน) ฯลฯ แต่ก็ไม่มีใครคิดกันออกเลย สรุปกันว่า ต้องไม่มีมนุษย์ในโลกเสียก่อน จึง จะขจัดคนมือบอนเหล่านี้ได้ครับ หรือท่านผู้อ่านมีวิธีทางแก้อะไรหรือไม่ครับ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]