14. จะวางจุดดวงโคมฝ้าเพดาน มีแนวทางเริ่มต้นอย่างไร


การวางจุดดวงโคมต่างๆที่ฝ้าเพดาน บางครั้งก็มีเทคนิคที่น่าสนใจหลาย อย่าง ที่จะทำให้การใช้ไฟฟ้าของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากได้ความงดงาม อย่างเดียว ลองเริ่มต้นแนวทางการวางตำแหน่งดวงโคมสักสามสี่ข้อดีกว่าครับ
๑. กระจายจุดดวงโคมให้มั่นใจว่า ทุกตารางเมตรของห้องเราสว่าง และสม่ำ เสมอเพียงพอ
๒. วางวงจรดวงโคมให้เหมาะสม เช่น บริเวณใกล้ๆหน้าต่างที่แสงธรรมชาติ ส่องเข้ามาช่วยได้ ก็อาจจะแยกวงจรนั้นออกไป เพื่อจะปิดไฟในแนวนั้น ตอนกลางวันได้
๓. ต้องมั่นใจว่า ดวงโคมทุกดวงสามารถเปลี่ยนดวงไฟได้ด้วยท่าทางที่ไม่ต้อง พิสดารมาก เช่น บริเวณบันได บริเวณห้องโถงต้อนรับ
เป็นต้น (สถานที่บาง แห่งติดดวงโคมเสร็จแล้ว ต้องจุดธูปภาวนาไม่ให้ดวงไฟเสีย เพราะวิธีการ เปลี่ยนดวงไฟแต่ละดวงนั้น มีความลำบากยากเย็นแสนเข็ญ)
๔. จังหวะของวงจรดวงโคม น่าจะเหมือนกับจังหวะของสวิตช์ไฟที่เปิดปิดดวง โคมนั้น เช่น หากเป็นดวงโคมทางขวามือของเพดาน สวิตช์ปิดเปิดก็น่าจะ อยู่ทางขวามือของแผงสวิตช์ ไม่ใช่สลับซ้ายขวากัน จนต้องทดลองเปิดปิด กันหลายทีกว่าจะเป็นที่พอใจ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]