15. อยากมีห้องพระ ต้องคำนึงถึงสิ่งใดบ้าง


การออกแบบห้องพระก็เช่นเดียวกับการออกแบบห้องอื่นๆ คือ ต้องคำนึงถึง ลักษณะการใช้สอย ป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายต่างๆ ซึ่งกิจกรรมของห้องพระแต่ ละบ้านก็ไม่เหมือนกัน ความเชื่อก็อาจจะแตกต่างกันออกไปด้วย เช่น - การคำนึงถึงทิศทางที่จะหันองค์พระ ว่าจะต้องไปทางทิศใด - หากมีการจุดธูป ต้องพิจารณาเรื่องของการระบายอากาศ ดูทางลมและการ กระจายของควันธูป ซึ่งไม่น่าจะอบอยู่ภายในบ้านหรือที่แคบๆไม่มีทาง ระบาย นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาเรื่องของอัคคีภัยด้วย จึงต้องพิจารณา วัสดุปูพื้น ที่ต้องเป็นวัสดุที่ไม่ติดไฟ - หากต้องการความสงบพิเศษ หรือจุดที่ตั้งที่ไม่มีการใช้สอยข้างบน ก็ต้องวาง แผนเอาไว้แต่เนิ่นๆ - หากองค์พระมีขนาดใหญ่และหนัก จะต้องพิจารณาเรื่องของโครงสร้างใน ส่วนนั้น ว่าจะต้องรับน้ำหนักให้ได้อย่างปลอดภัย - หากห้องพระจะเป็นที่เก็บทรัพย์สินที่มีค่า จะต้องมีระบบป้องกันการเข้าถึง โดยง่ายเอาไว้ด้วย อาจจะเป็นห้องมีระบบล็อคพิเศษ เป็นต้น


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]