16. ทำห้องครัวที่ดาดฟ้า หรือที่ห้องใต้ดินดีหนอ


การทำห้องครัวมีปัจจัยที่น่าจะพิจารณาอยู่ ๔ ประการ คือ น่าจะใกล้กับห้อง อาหาร น่าจะใกล้กับถังขยะนอกบ้าน ต้องมีการระบายน้ำที่ดี เพราะน้ำจากครัวมี หลายอย่างและมีไขมันปนอยู่ด้วย และสุดท้าย คือ การระบายควันต้องสะดวกสบาย ไม่รบกวนห้องอื่นหรือเพื่อนบ้าน ถ้าเอาห้องครัวไว้ที่ใต้ดิน จะเกิดปัญหาเรื่องของการระบายน้ำว่าต้องระบาย ออกโดยปั๊ม!!! เพราะน้ำมีธรรมชาติจะไหลจากที่สูงไปที่ต่ำเสมอ ถ้าครัวอยู่ห้องใต้ ดิน น้ำก็จะระบายตามธรรมชาติไม่ได้ ก็ต้องใช้ปั๊มขึ้นไปสู่บ่อดักไขมันและท่อระบาย น้ำ (ซึ่งลำบากยากเย็นพอสมควรทีเดียวครับ) สิ่งที่ไม่ดีอีกอย่างหนึ่งของห้องครัวที่ อยู่ใต้ดินก็คือ เรื่องของการระบายควันจากการทำอาหาร เพราะควันจะระบายสู่ข้าง บนที่มีห้องอยู่มากมาย (รวมถึงห้องของเพื่อนบ้านด้วย) หากไม่วางตำแหน่งดีๆ ควัน ก็จะไปรบกวนมนุษย์ หรือมี คราบไขมันจับอยู่ตามกำแพงหรือกระจกหน้าต่างเต็ม ไปหมด แต่ส่วนดีของครัวที่อยู่ใต้ดินก็คือ การขนขยะที่น่าจะใกล้ถังขยะนอกบ้าน กว่าครัวที่อยู่บนดาดฟ้า ส่วนเรื่องของตำแหน่งห้องรับประทานอาหารนั้นก็ต้องแล้ว แต่ว่าเราจะจัดวางไว้ที่ใด จึงไม่สามารถจะนับได้ว่าครัวใต้ดินจะได้เปรียบ
หรือเสีย เปรียบ หากห้องครัวอยู่ที่ดาดฟ้า สิ่งที่ดีก็คือ การระบายน้ำสามารถทำโดยแรงโน้ม ถ่วงธรรมชาติได้ เรื่องการระบายควันก็เป็นเรื่องง่ายกว่า ไม่รบกวนใคร ปัญหาเรื่อง การขนขยะอาจจะเป็นปัญหาบ้าง ส่วนตำแหน่งที่ใกล้ห้องรับประทานอาหารนั้นก็แล้ว แต่การออกแบบจัดวางตำแหน่งห้อง ดังนั้น หากจะให้สรุปฟันธง ก็อยากจะบอกว่าห้องครัวที่ดาดฟ้าน่าจะดีกว่า ห้องครัวใต้ดิน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ามีทางเลือกทางอื่น ก็น่าจะคิดให้วางไว้ที่ชั้นอื่น กระมังครับ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]