17. ติดเหล็กดัดอย่างไร เมื่อไฟไหม้แล้ว
จะหนีการถูกย่างออกจากบ้านได้


หากใครยังจำเหตุการณ์โศกนาฏกรรมเมื่อประมาณปี ๒๕๓๑ ได้ว่ามี เหตุการณ์ไฟไหม้ที่ชั้นล่างของโรงงานห้องแถวใจกลางเมือง แล้วคนวิ่งหนีขึ้นไปชั้น บนสุดของอาคาร ไฟก็ไหม้ตามขึ้นไป แต่หลายชีวิตก็ไม่สามารถหนีออกจากอาคาร ได้เพราะติดเหล็กดัดอยู่ หน่วยดับไฟก็ขึ้นไปช่วยไม่ได้ เนื่องจากอัคคีภัยไหม้ขวาง อยู่จนในที่สุด ทุกชีวิต ในห้องแถวนั้นก็เสียชีวิตทั้งหมดท่ามกลางสายตานับร้อยนับ พันคู่ จึงมีการออกกฎหมาย (กฎกระทรวงฉบับที่ ๒๑) เมื่อปี ๒๕๓๒ ออกมาว่า อาคารทุกชั้นที่ติดเหล็กดัด จะต้องมีช่องเหล็กดัดที่สามารถเปิดได้จากข้างในขนาดไม่น้อย กว่า ๖๐ x ๘๐ ซม. เพื่อเป็นทางหนีไฟ บ้านของท่าน มีเหล็กดัดหรือไม่ครับ หากมีเหล็กดัดติดอยู่ ท่านได้เตรียม การสำหรับ ความปลอดภัย ของชีวิตท่าน และลูกหลาน แล้วหรือยังครับ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]