18. ปัจจัยเรื่องแสงแบบไหนที่ทำให้ตาเราสบาย
อ่านเห็นสะดวก


การที่เราจะอ่านหนังสือได้ชัดและสบายตา หรือการที่ทำให้เรามองเห็นสิ่ง ต่างๆได้ดีนั้น หลายท่านอาจจะคิดว่าต้องการ "ความสว่าง" อย่างเดียว ซึ่งไม่ใช่ เพราะยังมีองค์ประกอบที่สำคัญอีก ๒ อย่างเข้ามาเกี่ยวข้องกับการมองอย่างมี คุณภาพของเรา อย่างหนึ่งนั้นก็คือ "Glare" หรือแสงสะท้อนจากวัสดุต่างๆมาที่ตา เรา เช่น เวลาเราอ่านหนังสือที่พิมพ์ด้วยกระดาษมันๆ แสงสะท้อนจากกระดาษ หนังสือนั้นจะทำให้เราอ่านตัวหนังสือไม่ค่อยชัด หรือเวลาเราดูน้ำทะเล บางครั้งแสง สะท้อนก็ทำให้เรามองเห็นเรือในทะเลไม่ค่อยชัด และอย่างต่อมาก็คือ "Contrast" หรือการตัดกันของสีต่างๆที่เราจะมอง เช่น ถ้ากระดาษสีครีมแล้วพิมพ์ด้วยตัวอักษร สีเหลือง หรือกระดาษสีหม่นแล้วพิมพ์ตัวอักษรสีเทา เป็นต้น ดังนั้น การที่เราจะอ่านหนังสือ
หรือเขียนหนังสืออย่างมีความสุข เราจะต้อง พยายามจัดสภาพแวดล้อมรอบตัวเราให้มีคุณภาพทั้งด้านความสว่าง Glare และ Contrast เช่น ผู้ใหญ่มักจะบอกให้เราตั้งดวงโคมอ่านหนังสือไว้ที่เหนือศรีษะด้าน ซ้ายมือของเรา (กรณีเราถนัดขวา) เพราะแสงที่มาจากข้างหลังจะทำให้มีแสงสะท้อน น้อย (ลด Glare) มือขวาเราไม่บังเงาทำให้มีแสงเพียงพอ และลด Contrast ของ กระดาษ ให้เลือกความสว่างที่เหมาะสม และเลือกหนังสือที่มีความเข้มพอประมาณ เป็นต้น .....ดังนั้น นักออกแบบแสงสว่างที่ดี ไม่ใช่จะเอาสวยอย่างเดียว แต่ประสิทธิ ภาพและสุขภาพของผู้ใช้ จะต้องเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าครับ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]