19. มีประตูไม้ในบ้าน ๕๐ บาน จะใช้สีพ่นหรือสีทาดี
หรือจะใช้แลคเกอร์ ดีนะ


หากเปรียบเทียบระหว่างสีพ่น กับสีทา (หรือแลคเกอร์) สิ่งแรกที่ต้องคิดถึง ก็คือเรื่อง "ราคา" เพราะสีพ่นจะแพงกว่าสีทาประมาณ ๕ - ๑๐ เท่าตัวทีเดียว แต่บาง คนก็ชอบสีพ่นมาก เพราะสีพ่นเมื่อพ่นแล้วทำให้บานประตูนั้นเมือนกับทำสีเคลือบ เฟอร์นิเจอร์ เรียบร้อยเนียนตา ดังนั้น หากท่านมีบานประตูถึง ๕๐ บานในบ้านและ เป็นคนชอบสีพ่น ก็ต้องพิจารณางบประมาณที่ท่านมีเป็นประเด็นสำคัญ ซึ่งท่านอาจ จะเลือกประตูเพียงบางบานที่ท่านเห็นและใช้บ่อยๆเท่านั้นที่ทำด้วยสีพ่น ส่วนที่เหลือ น่าจะใช้สีทามากกว่าครับ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]