21. ผ้าปูโต๊ะพลาสติกแบบมีลายประดับฉลุเป็นรูสวยงาม
ต้องระวังอะไร หนอ


ผ้าปูโต๊ะที่เป็นพลาสติกจะทำให้น้ำไม่ไหลไปถูกผิวโต๊ะ และในขณะเดียวกัน ถ้ามีน้ำที่ผิวโต๊ะ ผ้าพลาสติกนี้ก็จะทำให้น้ำไม่ระเหยออก นานเข้าก็จะทำให้ผิวโต๊ะ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นไม้) เสียหายเป็นรอยไม่น่าดูได้ หากผ้าพลาสติกนั้นฉลุเป็น ลวดลายก็จะทำให้น้ำที่หกบนโต๊ะเราไหลลอดลงไปได้ แล้วก็ขังไว้ระหว่างผิวโต๊ะกับ ผิวพลาสติก ....ดังนั้น หากท่านปูโต๊ะด้วยผ้าพลาสติกฉลุลาย อย่าลืมเปิดผ้ามาทำ ความสะอาด (น้ำ) บ่อยหน่อยนะครับ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]