22. เฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปที่บ้านฉันมีปัญหาทีไร
ต้องทิ้งไปทุกที


ผู้ใช้เฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูป คาดว่าน่าจะมีประสบการณ์เรื่องนี้กันทุกคน ดังนั้น ก่อนจะซื้อเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปครั้งใด กรุณามีข้อพึงสังเกตอยู่ ๓ ประการ คือ ข้อแรกต้องถามตัวเองว่าถ้ามันเสียตรงไหนขึ้นมาเราจะซ่อมเองได้ไหม ข้อที่สอง คือ ถามบริษัทผลิตว่าเขามีอะไหล่ในแต่ละส่วนแค่ไหน ข้อสุดท้าย ผู้ขายและผู้ผลิต เขาจะหายไปรวดเร็วแค่ไหนหลังจากขายเสร็จแล้ว (พวกบริการดีและจะอยู่ไปอีก นานราคาจะค่อนข้างแพง) หากท่านหาคำตอบเหล่านี้เลยไม่ได้สักข้อ ท่านมีสองทาง เลือกคือ ทางเลือกแรก ต้องยอมรับว่าหากเสียแล้วจะซ่อมไม่ได้ และประการที่สอง คือ ต้องอย่าไปซื้อเฟอร์นิเจอร์สำเร็จมาใช้ครับ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]