23. จะใช้ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์ต้องพิจารณาพฤติกรรมตัวเองให้ดีนะครับ


หลายคนชอบเฟอร์นิเจอร์ที่บุด้วยผ้า (ไม่ว่าจะเป็นผ้าจากต่างประเทศหรือ ผ้าในประเทศ) เพราะว่าทำให้รู้สึกสบายตา การซับเหงื่อต่างๆก็มีประสิทธิภาพ แต่ก็ จะต้องพึงระวัง และศึกษาพฤติกรรมการใช้เฟอร์นิเจอร์ของท่านให้แม่นมั่นครับ เนื่องจากเฟอร์นิเจอร์ที่บุผ้านั้นจะดูดคราบสกปรกได้ง่าย และเอาออกมาทำความ สะอาดไม่ได้ การเช็ดล้างต่างๆก็ยากที่จะขจัดคราบต่างๆได้หมด จะไปซ่อมแซม เปลี่ยนผ้าบุก็เป็นเรื่องใหญ่และราคาแพง .....ดังนั้น หากท่านจะใช้เฟอร์นิเจอร์บุผ้า จะต้องศึกษาพฤติกรรมของตัวเราเองว่าเป็นอย่างไร กำหนดจุดที่จะใช้สอย เฟอร์นิเจอร์บุผ้าให้ดี มิเช่นนั้นท่านอาจจะมีความสุขสบายตาสบายใจกับ เฟอร์นิเจอร์บุผ้าของท่านได้ไม่นานเลย


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]