24. ตกแต่งห้องครัว อย่าลืมขวดซีอิ้วและน้ำปลา


บรรดาขวดซีอิ้ว น้ำปลาและซอสต่างๆ มีคุณสมบัติบางอย่างที่ท่านจะต้อง คำนึงถึงก่อนจะตกแต่งครัวของท่าน เพราะของเหล่านี้จะ "แตกง่าย ทรงสูง มีน้ำ หนักมาก เลอะเทอะง่าย" จึงต้องมั่นใจว่า จุดที่ท่านจะวางเครื่องปรุงเหล่านี้จะต้อง อยู่ในตำแหน่งที่ท่านหยิบฉวยง่าย (จะได้ไม่แตก) ต้องเตรียมความสูงของตู้หรือลิ้น ชักที่จะใส่ขวดเหล่านี้ไว้ให้เพียงพอ ต้องเตรียมการรับน้ำหนักของขวดเหล่านี้ให้ดี (ตู้แขวนจะต้องแขวนอย่างแข็งแรง หากเป็นลิ้นชักจะต้องมีระบบเลื่อนและรางที่แข็ง แรงมากกว่ารางปกติ) และสุดท้ายก็คือ ผิวของตู้หรือลิ้นชักจะต้องทำความสะอาดได้ ง่ายเมื่อมีความเลอะเทอะเกิดขึ้น


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]