25. คุณคุณทั้งหลายสังเกตหรือไม่ว่า
ท่านไม่เคยชนะตู้เสื้อผ้าท่านได้เลย


เพราะเมืองไทยเสื้อผ้ามีให้เลือกมากมาย สวยงามและราคาถูก อีกทั้งคน ไทยจะมีความรู้สึกไม่ค่อยอยากจะทิ้งหรือบริจาคเสื้อผ้ากันเท่าไร (เสื้อบางตัวเก็บไว้ สิบปีไม่เคยหยิบมาใช้เลย แต่ก็ยังอยากจะเก็บไว้อยู่ดี) ดังนั้น เมื่อท่านสร้างบ้าน เสร็จไม่กี่ปี ตู้เสื้อผ้าท่านก็จะอัดเต็มไปด้วยสิ่งต่างๆมากมาย ท่านก็ซื้อตู้เสื้อผ้ามา เพิ่มอีก อีกไม่นานให้หลังก็ไม่พออีกนั่นแหละ และท่านก็ซื้อมาเพิ่มอีก แต่วงจรนี้ก็ ยังเกิดขึ้นเรื่อยๆ ไปจนกว่าท่านจะย้ายบ้าน การเตรียมการสำหรับผู้ที่จะมีบ้านใหม่ก็คือ ขอให้ท่านเตรียมพื้นที่สำหรับ "ตู้เสื้อผ้า" ที่ท่านคิดว่าเพียงพอเพิ่มเอาไว้สัก ๕๐% เผื่อวันหลัง ที่ท่านเพิ่มตู้เสื้อผ้า ท่านจะได้มีพื้นที่ เตรียมเอาไว้ครับ อ่านแล้วอาจจะเป็นเรื่องตลก .... แต่เป็นเรื่องจริง ของผู้คนมากมายเลยครับ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]