26. ออกแบบบ้าน อย่าลืมเตรียมที่เก็บหมอนและยาสีฟัน


เพราะพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของบ้านเราได้เปลี่ยนไปมาก ตอนนี้เรา มักจะไปจับจ่ายใช้สอยตามห้างสรรพสินค้าค้าส่งมากขึ้น การเดินทางแต่ละครั้งใช้ เวลาไม่น้อย และเราจะไม่ออกไปจ่ายตลาดอยู่ทุกวันอย่างในอดีต เวลาซื้อเราก็จะซื้อ ของเหล่านี้มาครั้งละมากๆหลายๆชิ้น พอซื้อมาแล้วก็ไม่ทราบว่าจะเอาไปเก็บไว้ที่ ไหน ก็เลยต้องวางสะเปะสะปะรกบ้านกันไป ดังนั้น หากท่านผู้ใดโชคดีจะมีบ้านใหม่ น่าจะเตรียมพื้นที่เหล่านี้ไว้บ้าง เพราะพฤติกรรมของพวกเราได้เปลี่ยนแปลงไป แบบบ้านก็น่าจะต้องถูกปรับปรุงไปด้วย


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]