27. อย่าใช้ "แป้งเปียก" ติด Wallpaper เลยครับท่าน


แม้แป้งเปียกจะเป็นกาวประสานที่ถูกที่สุด แต่คุณสมบัติการยึดประสาน ของแป้งเปียกจะมีความคงทนถาวรน้อย หากเกิดความชื้นขึ้นที่ Wallpaper ของ ท่าน แล้ว ความชื้น เลื้อยเข้าไปหลัง Wallpaper (ซึ่งมักจะเป็นเช่นนั้น) ก็จะเกิดเชื้อรา และเชื้อราจะชอบ "รับประทาน" แป้งเปียกอย่างยิ่ง เชื้อราก็จะลามต่อไปได้อย่างรวด เร็ว เวลา ดูไปที่ผนังก็จะเห็นรอยเป็นจ้ำๆ มีกลิ่นอับชื้นที่ไม่น่าอภิรมย์เกิดขึ้น แม้ช่างบางท่านอาจจะบอกว่า แป้งเปียกของเขานั้นผสมยากันบูด ผสมยา กันรา ก็ไม่น่าจะให้เขาทำ เพราะ เจ้ายากันบูดยากันเชื้อรานั้น วันหนึ่งก็จะเสื่อมสภาพ ไป และก่อนที่จะเสื่อมสภาพก็อาจจะเป็นอันตรายกับตัวท่านเองด้วย ....อย่า ประหยัดเรื่องของกาว และ แป้งเปียก ในการติด Wallpaper เลยนะครับ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]