29. เทคนิคการปูพรมพื้น เพื่อขึ้นสู่สรวงสวรรค์ (หรือนรกหนอ)


พรมเกือบทุกชนิดจะเป็นวัสดุที่ติดไฟ ไหม้ไฟ ลามไฟ ได้เป็นอย่างดี การปู พรมที่พื้นในอาคาร จะต้องไม่ปูติดต่อกันเป็นทางยาวมากเกินไป มิเช่นนั้นพรมที่ปู ติดต่อกันทั้งอาคาร จะเป็นคล้ายสายชนวนที่พาเอาไฟที่ไหม้เพียงจุดหนึ่งจุดเดียว ลามไปทั่วทั้งอาคาร (โรงแรมแห่งหนึ่งแถวพัทยาที่ไฟไหม้และมีผู้เสียชีวิตเกือบ ๑๐๐ คนก็เป็นเพราะเหตุนี้ด้วย) ดังนั้น นักออกแบบทั้งหลายพึงต้องระมัดระวังและ พิจารณาเรื่องนี้ด้วย ....มิเช่นนั้นเหล่าผืนพรมแสนสวยที่ท่านออกแบบ จะกลายเป็น "สายฝักแค" ที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งครับ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]