31. ปูพรมไปชิดบัว หรือติดบัวอยู่บนพรม ...อย่างไหนดีกว่ากัน


บัวในที่นี้หมายถึงบัวเชิงผนัง ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกันความสกปรกจากการทำ ความสะอาดพื้น ไม่ให้ไปแปดเปื้อนที่ผนังบ้าน บัวของบ้านทำด้วยวัสดุหลายชนิด ตั้งแต่เป็นไม้ เป็นยาง เป็นหินอ่อน หินขัด ฯลฯ มากมายหลายอย่าง แต่หากพื้นห้อง ปูด้วยพรม บัวเชิงผนังส่วนใหญ่จะทำด้วยไม้หรือหินอ่อน เพราะเหมาะสมกับการใช้ งานมากกว่า บัวอย่างอื่น ปัญหาเวลาที่มีบัวเชิงผนังสำหรับพื้นห้องที่ปูด้วยพรม ก็คือบางท่านก็จะปู พรมเข้าไปชนกับบัวเชิงผนัง และ บางท่านก็ปูพรมก่อนแล้วก็เอาบัวเชิงผนังเข้าไปปิด ทับบนพรมปูพื้น จึงมีคำถามเกิดขึ้นว่า การติดตั้งทั้งบัวเชิงผนังและพรมปูพื้น แบบ ใดจึงจะถือว่าเป็นการติดตั้งที่ถูกต้อง สิ่งแรกก่อนจะไปหาคำตอบเบ็ดเสร็จก็คือ น่าจะทราบว่าช่างปูพรม เขามีวิธี กรรมในการปูพรมอย่างไรก่อน (ขอกล่าวถึงเฉพาะพรมผืนใหญ่ๆที่ปูเต็มห้องแบบ
ปกตินะครับ) โดยปกติแล้วเวลาช่างพรมเขาปูพรม ถ้าจะให้ห้องดูสวยงาม ไม่เปลือง เนื้อพรมมาก และสะดวกต่อการทำความสะอาดบำรุงรักษา ช่างปูพรมจะพยายามปู พรมที่พื้นให้ "ตึง" เข้าไว้ และการที่จะปูพรมให้ตึงได้ บริเวณรอบๆห้องส่วนที่ติดกับ ผนัง ช่างเขาจะตอกไม้แผ่นเส้นเล็กๆติดกับพื้นห้อง ไม้นี้จะมี "หนาม" หงายขึ้นมา เพื่อเป็นที่เกาะติดกับแผ่นพรม ให้แผ่นพรมไม่เคลื่อนที่ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนดูดฝุ่น หรือเมื่อมีการเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์) หนามนี้จะเกาะเกี่ยวผืนพรมได้ดีก็จะ ต้องมีความแข็ง และแหลม ที่หากเราไม่สวมรองเท้า เดินไปเหยียบเข้า หนามก็จะแทง เท้า เท้าก็จะเลือดออก เจ้าของเท้าก็จะเจ็บมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ใครเดินมาเหยียบกับหนามบน แผ่นไม้เส้น นี้ ช่างปูพรมก็จะเอาบัวเชิงผนัง เป็นตัวทับปิดไม่ให้ใครมาเหยียบได้ ....สรุปสำหรับ ปัญหานี้ก็คือ เวลาจะปูพรม จะต้องเอาบัวเชิงผนังไปวางบนพรม อย่าปูพรมไปชิดบัว เชิงผนังนะครับ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]