32. บัวเชิงผนังน่าจะหนาสักเท่าไร จึงจะเหมาะสม


จุดมุ่งหมายของบัวเชิงผนัง ก็เพื่อจะปกปิดรอยต่อระหว่างพื้นและผนังให้ดู ดี อีกทั้งยังเป็นตัวกันความสกปรกจากพื้นไม่ให้มาเลอะเปื้อนผนัง (โดยเฉพาะอย่าง ยิ่งตอนเช็ดพื้น) ดังนั้น บัวเชิงผนังอาจจะมีความหนาเท่าไรก็ได้ ถ้าบัวทำหน้าที่ทั้ง สองประการนี้ครบถ้วน หากรอยต่อระหว่างพื้นและผนังมีความเรียบร้อยแล้ว บัว เชิงผนังที่ดีที่สุดก็คือบัวเชิงผนังที่มีความหนาน้อยๆ หรือฝังเข้าไปในผนังเลยก็ได้ เพราะยิ่งไม่มีความหนาของบัวเชิงผนัง การทำเฟอร์นิเจอร์หรือการจัดวางเครื่อง เรือนก็จะสะดวกมากขึ้น (ขาเก้าอี้ ขาโต๊ะ ฐานตู้ติดผนัง หรือฐานของเครื่องเรือน สามารถแนบชิดกับผนังได้) แต่ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ไม่ได้กล่าวถึงการติดบัวเชิงผนัง เพื่อความงดงาม ประดับประดาเป็นกรณีพิเศษ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]