33. พื้นห้องทำงานอยากจะปูไม้ปาร์เก้ต์ น่าจะปูไม้อะไรดี
ไม้สัก ไม้แดง ไม้มะค่า ไม้ฉำฉา


การเลือกใช้วัสดุต่างๆตามจุดต่างๆของบ้านเรา มีหลักการอยู่เพียง ๔ ข้อ คือ ต้องได้ประโยชน์ใช้สอย ต้องติดตั้งและบำรุงรักษาได้ น่าจะมีความงดงาม และ ต้องมีเงินที่จะจ่ายเพียงพอ ดังนั้น ในกรณีของการปูพื้นไม้ปาร์เก้ต์สำหรับห้องทำ งานนั้น ด้านความงามก็คงแล้วแต่จะชอบได้ การติดตั้งหรือการบำรุงรักษาพื้นไม้ ปาร์เก้ต์ ไม่ใช่เรื่องใหญ่ และราคาก็ไม่แพงเกินไปนัก (สมมติว่าท่านมีเงินพอจ่าย) แต่สิ่งที่น่าจะคิดคำนึงก็คือ ประโยชน์ใช้สอยซึ่งจะต้องพิจารณาแยกเป็น ๒ ประเด็น คือ เรื่องการใช้งานว่าหนักแค่ไหน มีการเลื่อนโต๊ะเก้าอี้บ่อยแค่ไหน ใส่รองเท้าอะไร ทำงาน เป็นต้น แล้วก็มาพิจารณาความคงทนของวัสดุซึ่งเราจะต้องทราบว่า ผิวของ ไม้ฉำฉานั้นอ่อนกว่าไม้สัก ผิวไม้สักอ่อนกว่าไม้มะค่าและผิวไม้
มะค่ามักจะอ่อนกว่า ไม้แดง ถ้าท่านใช้งานเบาๆก็ใช้ได้ทุกชนิดยกเว้นไม้ฉำฉา (ไม้ฉำฉาอ่อนเกินไปไม่น่า ใช้เป็นพื้น) หากใช้งานปานกลางก็ไม่น่าใช้ไม้สัก หากจะใช้งานหนักก็อาจจะต้อง พิจารณาไม้แดง เพราะแข็งแรงคงทนและมีลายน้อย หากเกิดรอยขีดข่วนก็มองเห็น ได้ยาก (ไม้มะค่ามีลายมาก)


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]