34. ไม้ปาร์เก้ต์สำเร็จคืออะไร


ไม้ปาร์เก้ต์ก็คือไม้ชิ้นเล็กๆที่เอามาต่อกันด้วยกาวหรือเข้าลิ้น แล้วก็ปูพื้น ห้องต่างๆในบ้านเรา หากปาร์เก้ต์นั้นทำด้วยไม้ชิ้นเล็กๆประมาณ ๑.๕ x ๑๐ ซม. แล้วเอามาต่อกันให้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดประมาณ ๑๐ x ๑๐ ซม. แล้วก็เอา แผ่นสี่เหลี่ยมเล็กๆนี้ติดกาวบนแผ่นกระดาษเรียงกันเป็นขนาดประมาณ ๓๐ x ๓๐ ซม.ก็จะเรียกว่า "ปาร์เก้ต์โมเสก" แต่ถ้าเป็นชิ้นขนาดประมาณ ๕ x ๓๐ ซม. มาไสลิ้น ร่องทางด้านข้าง แล้วก็วางเรียงเข้าลิ้นกันปูพื้น ก็จะเรียกปาร์เก้ต์ชนิดนี้ว่า "ปาร์เก้ต์ เข้าลิ้น" ราคาจะแพงกว่าปาร์เก้ต์โมเสก แต่ตอนนี้มีศัพท์ใหม่หรือวัสดุใหม่ก็ได้เข้ามาในวงการก่อสร้างบ้านเรา เป็น ไม้ปาร์เก้ต์เหมือนกันซึ่งไม่ได้เรียกว่าปาร์เก้ต์โมเสกหรือปาร์เก้ต์เข้าลิ้น แต่เรียกว่า "ปาร์เก้ต์สำเร็จ"
ซึ่งราคาก็มักจะแพงกว่าปาร์เก้ต์เข้าลิ้นธรรมดาไปเสียอีก หลายท่าน จึงสงสัยว่าเจ้าปาร์เก้ต์สำเร็จนี้คืออะไร ก่อนที่จะอธิบายว่าปาร์เก้ต์สำเร็จคืออะไร อยากจะให้พวกเราหลับตานึก ภาพถึงวิธีการปูปาร์เก้ต์เสียก่อนว่าเขาทำอย่างไรกัน การจะปูปาร์เก้ต์จะต้องเตรียม พื้นผิวให้ได้ระดับเนี๊ยบมากๆ แล้วก็ปูปาร์เก้ต์ลงที่พื้นโดยใช้กาวประสาน ทิ้งไว้จน กาวแห้ง แล้วก็เอาเครื่องขัดมาขัดหน้าไม้ เมื่อขัดเรียบร้อยแล้วก็ทาเคลือบทับหน้า ไม้ด้วยแลคเกอร์ วานิช หรือยูริเทน ซึ่งเมื่อมองภาพรวมแล้วจะพบว่า การจะปู

ปาร์เก้ต์ให้สำเร็จเสร็จสิ้นนั้นมีหลายขั้นตอน ใช้เวลาไม่น้อย และยังมีความสกปรก เลอะเทอะเกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นการทำระดับปูนทราย การติดกาว การขัดผิวหน้าไม้ ให้เกิดฝุ่น และการทาเคลือบทับหน้า ......ทำให้หลายท่านอาจจะเบื่อกับวิธีการที่อาจ จะยุ่งยากนี้บ้าง จึงได้มีผู้นำ "ปาร์เก้ต์สำเร็จ" มาสู่ท้องตลาด ปาร์เก้ต์สำเร็จจะเป็น ชิ้นไม้ที่ติดกันเป็นแผงเรียบร้อย ขัดหน้าแล้ว ทาเคลือบทับหน้าไว้เรียบร้อยแล้ว เวลาจะติดตั้งก็ไม่ต้องปรับพื้นคอนกรีตให้เนี๊ยบมาก ใช้ไม้อัดหรือแผ่นยางปูบนพื้น คอนกรีต แล้วก็เอาแผ่นปาร์เก้ต์สำเร็จปูทับลงไปเหมือนกับการปูพรมแผ่น อัดให้ แนบสนิทติดกัน ก็ถือว่าเป็นอันเรียบร้อย ซึ่งจะสิ้นเปลืองเวลาน้อยลง เกิดความยุ่ง ยากน้อย มีมลภาวะน้อย ....แต่ราคาจะแพงกว่าปาร์เก้ต์ปกติ ความคงทนน้อยกว่า และบางครั้งหากได้ช่างไม่ชำนาญก็อาจจะทำให้กระเดิดได้ครับ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]