35. ปาร์เก้ต์หน้าเดียว แปลว่าอะไร


ปาร์เก้ต์หน้าเดียว หมายถึงไม้ปาร์เก้ต์ที่มีลายสวยครบเพียงด้านเดียว อีก ด้านหนึ่งอาจจะเป็นกระพี้หรือมีรอยเลอะไม่สวยงาม ราคาปาร์เก้ต์แบบนี้จะถูกกว่า ปาร์เก้ต์ที่สวย ทั้งสองหน้า ท่านสามารถใช้ได้ไม่ได้เป็นปัญหาอะไร ยกเว้นแต่ว่าอีก ด้านหนึ่งเป็นกระพี้ไม้ที่อ่อนจริงๆหรือมีมอดฝังตัวอยู่!!! ท่านก็ไม่น่าใช้หรอกครับ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]