36. ปูปาร์เก้ต์อย่างไรไม่ให้ล่อนง่าย


ไม้ปาร์เก้ต์ไม่ว่าจะเป็นขนาดใดก็ตาม หากเป็นการปูแผ่นไม้โดยใช้กาวเป็น ตัวเชื่อมประสานกับพื้นปูนซีเมนต์ นอกจากคุณภาพของไม้ที่ต้องอบมาอย่างดีและ กาวที่ต้องมีคุณภาพแล้ว สิ่งที่สำคัญอีกอย่างที่สองที่จะป้องกันการล่อนของพื้น ปาร์เก้ต์ก็คือ "ความชื้นและเวลา" คือ ก่อนปูไม้ปาร์เก้ต์จะต้องมั่นใจว่าพื้นปูนนั้น มีความแห้งดีแล้ว ไม่มีความชื้นอมอยู่และต้องเป็นพื้นที่สะอาด ส่วนเรื่องเวลาก็คือ การทิ้งเอาไว้นานเพียงพอเพื่อให้กาวที่ประสานนั้นแห้งสนิทก่อนจะขัดผิว ซึ่งโดย ส่วนใหญ่แล้วจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ วันขึ้นไป ช่างปูปาร์เก้ต์ทั้งหลายจึงน่าจะใจ เย็นรอสักนิดนะครับ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]